При отнета шофьорска книжка поради някои от следните причини:

  • След отнети контролни точки или извършени нарушения;
  • След употреба на алкохол;
  • След употреба на наркотични вещества;
  • След реализирано ПТП;

Необходимите условия за явяване и документи са:

  • Да е изтърпяно наложеното от съда наказание / присъда и да са заплатени глобите към КАТ;
  • След това се отива в КАТ, където се издава удостоверение за изтърпяно наказание, в което е посочен члена от закона, по който водача трябва да положи психотест за психологическа годност  или поставят печат и подпис на съдебното решение / протокол и изписват, че наказанието е изтекло.

 

Срок на валидност на издаваното удостоверение за психологическа годност:

1 година за всички възрастови групи.